INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

28. februārī pie 12.klases skolēniem atnāca Rīgas Tehniskas Filiāles Daugavpils nodaļas direktors Ivans Griņevičs. Viņš pastāstīja par programmām, kādus var apgūt Daugavpilī, liekot uzsvēru uz kvalificētu pedagogu sastāvu un dažādu ārpus stundu pasākumu klāstu.

2. martā skolēnu pārstāvji no 10. un 12. klasēs apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2019”, tiekoties ar Latvijas un ārzemju augstskolu, akadēmiju, koledžu pārstāvjiem, ar profesionālās izglītības iestādes pārstāvjiem.  Jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti varēja uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgas Ekonomikas augstskola, Biznesa augstskola “Turība” u. c. informēja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpus studiju aktivitātēm. Tieši izstādē augstskolas pirmoreiz prezentēja jaunās 2019./2020. mācību gada studiju programmas.

Pirmoreiz “Skolā” darbojās Atvērtā skatuve, uz kuras izstādes dalībnieki 20 minūšu garās prezentācijās interesentus iepazīstināja ar savu mācību iestādi un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu.

Papildus tām 12.klašu skolēniem martā notika karjeras stunda “Ceļa izvēle nākotnei” ar ekspertu no biedrības “Darītājiem”. Skolēniem bija nodrošināta iespēja iegūt informāciju par pieprasītākām profesijām mūsdienās, prasmēm un zināšanām, kā arī uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.

Tāpat visaktīvākie skolēni izmanto iespēju atnākt uz individuālām karjeras konsultācijām.

Izglītības izstādes “Skola 2019” apmeklējums un nodarbība “Ceļa izvēle nākotnei” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.