INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Mūsu skolas 11.klases skolēni piedalījās festivālā pirmā dienā. Apskatot izglītības iestādes stendus skolēni ne tikai uzzināja par studiju programmām, bet arī daudz interesantu faktu par Eiropas savienību un par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019.

Festivālā ietvaros piedalījāmies arī pasākumā “Ej un dari”, kas notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā uzņēmējs no “Inpass” pastāstīja par savu biznesu, par to kā viņš uzsāk uzņēmējdarbību, ar kādiem šķēršļiem sastopas, un kāds no trim biznesiem nes lielāko pievienoto vērtību un lielāko peļņu. Līdzīgi stāsti vienmēr iedvesmo un aizkustina prātu domāt un rīkoties!