INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

14.10.19 PIRMDIENA
Karjeras nedēļas pirmā diena palikusi atmiņā ar Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumu ,,Nākotnes profesijas: izaicinājumi un izvēle!”, kas notika  Daugavpils Inovāciju centrā. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dažādu jomu  speciālistiem (ķīmiķis, fiziķis, inženieris, fizioterapeits u.c.), ar kuriem tika vizualizēta situācija par nākotnes profesiju pasauli, darba tirgu, tā  attīstības tendencēm. Pasākuma turpinājumā skolēniem bija iespēja vērot demonstrējumus un meistarklases, iepazīt un uzzināt, kādas zināšanas, prasmes nepieciešamas, lai darbotos kādā no profesionālajām jomām.  Atklāšanas pasākuma piedalījās 8.b klases skolēni: D.Artemjeva, A.Mironova, S.Vasiļjeva un D.Prokopovičs.
Pārējie 8.b un 8.a klases skolēni devas uz Jauniešu neformālo izglītības centru, kurā pulcējās vairākas nevalstiskās organizācijas zem viena jumtā, lai realizētu savas idejas un sasniegtu savus mērķus. Dota mācību ekskursija lika jauniešiem aizdomāties par to, kādā veidā viņi var realizēties dzīvē, un kur var meklēt atbalstu savai idejai.
9.b klases skolēni pirmdien iepazīstinājās ar bibliotekārā profesiju. Mūsdienās joprojām pastāv stereotips, ka bibliotekārā darbs saistīts tikai ar grāmatām, taču īstenībā, šīs profesijas pārstāvim jāprot efektīvi izmantot IKT savā ikdienā. Mācību ekskursija notika Latgales centrālās bibliotēkas Ģimenes aktivitāšu centrā.
Skolas 6.klasēm paveicas ar to, ka pie viņiem ciemos atnāca sociālais uzņēmējs – Oļesja Soboļevska. Oļesja novadīja spēli “Vai Tev piemīt biznesa prasmes?” un “Radošā domāšana biznesā”. Nodarbības laikā skolēni uzzināja un izprata, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā arī guva izpratni par nepieciešamajām prasmēm biznesā un  uzņēmējdarbībā. Lektora vadībā, ar interaktīvu metožu palīdzību skolēni uzzināja par radošās domāšanas nozīmi biznesā un  karjeras veidošanā.
Bet visvairāk paveicas mūsu skolas 9.a klases skolēniem, jo viņi piedalījās spēlē “Fleksiblās prasmes veiksmīgai karjerai: prāta spēļu modelis”. Spēles laikā, ko organizēja Daugavpils Universitātes Humanitāro un Sociālo zinātņu institūta pētnieki: Žans Badins, Ilze Kačāne, Alīna Romanovska, skolēniem bija iespēja izzināt  profesionālo spēju un kompetenču attīstības nozīmi karjeras izglītības ceļā. Izprast, kas ir “soft skills”. Piedāvātās prāta spēles laikā skolēniem  bija iespēja spodrināt savas fleksiblās prasmes, izprast, kā tās iespējams attīstīt dzīves laikā, kā arī gūt izpratni par šo prasmju nozīmi un ietekmi iekļaujoties darba tirgū. Klases biedri sacenšas savā starpā, visi saņēma saldas balviņas, tomēr uzvarētāju komanda bija tikai viena. Ar to arī noslēdzas karjeras nedēļas pirmā diena.

15.10.19 OTRDIENA
15. oktobrī skolēni pēc stundām devas uz mācību ekskursijām. 3.a, 3.b un 3.c klases skolēni  apmeklēja Daugavpils būvniecības tehnikuma meistarklasi “Ielogojies nākotnē”. Skolēni iepazīstina profesijas un apguva prasmes, kuras būs aktuālas arī nākotnē, piedaloties meistarklasēs: būvniecībā, ceļu būvē, arhitektūrā un dizainā, metālapstrādē, autotransportā, inženierkomunikācijās.
4.b klases skolēni apmeklēja uzņēmumu “Daugavpils Satiksme”. Mums bija iespēja atvadīties ar veciem tramvajiem, kuri jau bija sagatavoti utilizācijai, un pirmiem pataustīt un pasēdēt jaunajā tramvajā, kurš sāks kursēt tikai nākoša vasarā. Bijām arī remont telpās, novērojam, kā tramvaji nonāk līdz tehniskai apskatei.
Bet vecākai skolai Karjeras nedēļās atklāšana notika tikai otrdien, jo tieši otrdien bija organizēts Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums Diskusija “Šodien sākas nākotne”. Diskusijas laikā moderatora Dināra Zāģera vadībā skolēniem bija iespēja iepazīties ar komunikācijas praktiķi Ivaru Svilānu. Pasākuma laikā  bija iespēja izzināt, kā sasniegt savus mērķus un veidot veiksmīgu karjeru nākotnes darba tirgū. Noskaidrot, kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda – cilvēkam. Pasākuma bija ļoti daudz skolēnu un jautājumu no viņu puses. Mūsu skolu pārstāvēja I.Cirša, E.Ilukaite un S. Isaeva.

16.10.19 TREŠDIENA
Trešdien 5.c klases skolēniem bija novadītā karjeras stunda par tēmu “Es un mani dotumi. Mīļākā varoņa īpašību atspoguļošana.” Skolēniem bija interesanti aprakstīt savu mīļāko varoni un spriest par viņa superspējam un īpašībām. Bet 5.b klases skolēniem notika nodarbība “Fotogrāfs, stilists un modele – vai tās ir nākotnes profesijas?” Nodarbības laikā Martas Bižānes Modeļu skola un Fotoskola sniedza ieskatu modes industrijas attīstības tendencēs, darba iespējās. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā kļūt par labu fotogrāfu, stilisti un modeli un iejusties profesionāļa jomā.
Savukārt 7.b klase devas uz Latgales Centrālās bibliotēkas filiāli – Jaunbūves bibliotēku. Pasākuma dalībniekiem tika stāstīts par bibliotēkas darbiniekam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī par bibliotekāra profesijas apguves iespējām un vietu mūsdienu darba tirgū. Jaunieši tika iepazīstināti ar bibliotekāra galvenajiem pienākumiem un varēja paši iemēģināt roku bibliotekāra darbā: saņemt un izsniegt grāmatas, kārtot tās plauktos, sameklēt grāmatas atbilstoši pieprasījumam un atlasīt grāmatas literatūras izstādei. Bērniem tas iepatikās, jo viņi ar aizrautību pildīja uzdevumus un jautāja par pareizu uzdevuma izpildi.
12.klases skolēni, gatavojoties pieaugušajai dzīvei un domājot par savu iespējamo nākotnes profesiju devas uz AS Swedbank. Uzdodot aktuālus jautājumus notika diskusija par finanšu tirgiem un bankas sfēru.

17.10.19 CETURTDIENA
Ceturtdien, neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem, lietu un nepatīkamu vēju, pēc stundām uz mācību ekskursiju devas 4.c klases skolēni (Daugavpils Satiksme), 7.c klases skolēni( Latgales centrālās bibliotēkas  filiāle Jaunbūves bibliotēka), 11.klases skolēni (Swedbank).
10.klases skolēni bija mācību ekskursijā “DITTON pievadķēžu rūpnīca”. Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties gan ar ražošanas procesu, gan darba vidi, kā arī uzzināt, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama uzņēmumā strādājošajiem speciālistiem. Uzzināt, kā uzņēmums attīstās un mainās, kādas izmaiņas profesionāļiem gaidāmas nākotnē.
Tomēr labākie 10.klases prati piedalījās izglītojošā spēlē “Kas?Kur?Kad? Futurologi runā!” Izglītojošās spēles laikā Daugavpils skolu komandas sacenšas erudīcijā un atjautībā par izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus attīstības tendencēm, par futurologu pētījumiem dažādās zinātniskajās jomās, profesiju izmaiņām un attīstības tendencēm.  Mūsu skolas komanda bija samazinātā sastāvā, bet meitenes V.Uzore, J.Jurkova un J.Brokāne nezaudēja drosmi un cīnījās, līdz galam!

18.10.19 PIEKTDIENA
Noslēdzošā karjeras nedēļas dienā atkal pēc stundām 4.a klase skolēni apmeklēja uzņēmumu Daugavpils Satiksme, 7.a klase piedalījās Bibliotekārā stunda “Bibliotekārs – informācijas tīģeris” Latgales centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. Bērniem tik iepatikās šī vieta, ka viņi pat piektdien pirms brīvlaikiem negribēja iet mājās. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas viņi asina savu prātu, guva informāciju spēles veidā, arī sportoja un iepazina Daugavpils novadu, izmantojot divriteņi un ekrānu.
Bet pēdējo trekno punktu karjeras nedēļā uzlika 12.klase, kura dodas uz Daugavpils Zonālo valsts arhīvu. Daugavpils zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā    mantojumā iekļaujamo  dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Daugavpils pilsētā. Skolēniem bija iespēja gūt ieskatu, kā tiek glabāti dokumenti, kā tehnoloģiju attīstība ietekmē arhīva darbību un dokumentu uzkrāšanu.
Vismazākie skolas skolēni (1.-2 klase) piedalījās zīmējumu/kolāžu izstrādē “Izdomā nākotnes profesiju!”. Zīmējumus var apskatīt skolas gaiteņos.

Izteicam pateicību visiem uzņēmumiem, kuri atvēra savas durvis mācību ekskursijām, visiem lektoriem un profesionāļiem, kuri nāca uz skolu ar savam nodarbībām un spēlēm, kā arī Karjeras nedēļas organizētājiem.
Īpašais paldies skolēniem par atsaucību un piedalīšanos un skolas administrācijai un skolotājiem par atbalstu karjeras nedēļas īstenošanā.

Sagatavoja: PKK A.Ivanova