No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

No 13.03.2020. mācību process skolā ir apturēts. Pēc skolēnu brīvdienām no 23.03.2020. mācības tiks organizētas attālināti. Sekojiet informācijai e-klases žurnālā! Lai visiem laba veselība! Saudzējiet sevi un citus!

Skolas vadība

Cien./ God. izglītojamo vecāki un izglītojamie!

Sakarā ar skolas telpu remontu no š.g. 28.oktobra, izziņas Jūs varēsiet saņemt pie lietvedes 11.kabinetā (1.stāvā) katru darba dienu no plkst 12.00 līdz 13.30.

Izziņu varat iepriekš pieteikt - tālr. 28376584

Kā ir strādāt valsts pārvaldē? Kādas ir  labas pārvaldības principi, piemēri, pieredzes un stāsti? Kāda ir mūsu valsts pārvalde skaitļos, kāds ir valsts pārvaldē nodarbinātā portrets? Dažādi amati valsts pārvaldē, atalgojums, motivācija, nākotnes valsts pārvalde, nākotnes kompetences – šos jautājumus apspriežam ar 12. klase skolēniem pirms mūsu Latvijas Neatkarības proklamēšanas 101 gadadienas svinēšanai.

Darbs valsts pārvaldē nav saistīts tikai ar birokrātijas jautājumiem. Aplami domāt arī, ka darbs valsts pārvaldē saistīts tikai ar lēmumu izstrādājumiem. Un politiķi nav vienīgie, kuri strādā valsts pārvaldē.

Bija noderīgi uzzināt par darba iespējam valsts pārvaldē. Un, kurš jau zina, varbūt esošie 12.klases skolēni atrādīs darbu tieši tur.

Pasākums tika organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros