No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

No 13.03.2020. mācību process skolā ir apturēts. Pēc skolēnu brīvdienām no 23.03.2020. mācības tiks organizētas attālināti. Sekojiet informācijai e-klases žurnālā! Lai visiem laba veselība! Saudzējiet sevi un citus!

Skolas vadība

Cien./ God. izglītojamo vecāki un izglītojamie!

Sakarā ar skolas telpu remontu no š.g. 28.oktobra, izziņas Jūs varēsiet saņemt pie lietvedes 11.kabinetā (1.stāvā) katru darba dienu no plkst 12.00 līdz 13.30.

Izziņu varat iepriekš pieteikt - tālr. 28376584

Tieši par to un daudz ko citu stāstīja Daina Einberga mūsu skolas 8.klasem. Nodarbību laikā ar dažādu metožu palīdzību skolēniem bija nodrošināt iespēju izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, izprast savus izglītības un karjeras mērķus. Ar praktisku uzdevumu palīdzību mācīties izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par turpmāko izglītības un profesijas izvēli. Tika veicināta skolēnu domāšana par nākotni, skolēnu pašvērtējums, izanalizēta iekšējo resursu saistība ar sasniegumiem karjerā un dzīvē, uzlikti konkrēti mērķi. Katrs dalībnieks paņēma no nodarbības kaut ko svarīgu un nozīmīgu tieši sev.

Pasākums tika organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Sagatavoja PKK A.Ivanova