No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

No 13.03.2020. mācību process skolā ir apturēts. Pēc skolēnu brīvdienām no 23.03.2020. mācības tiks organizētas attālināti. Sekojiet informācijai e-klases žurnālā! Lai visiem laba veselība! Saudzējiet sevi un citus!

Skolas vadība

Cien./ God. izglītojamo vecāki un izglītojamie!

Sakarā ar skolas telpu remontu no š.g. 28.oktobra, izziņas Jūs varēsiet saņemt pie lietvedes 11.kabinetā (1.stāvā) katru darba dienu no plkst 12.00 līdz 13.30.

Izziņu varat iepriekš pieteikt - tālr. 28376584

Kad skolēni bija guvuši pirmo priekšstatu par amatiem, viņi paši varēja izmēģināt sevi praktiskā darbībā un radoši darboties. Pirmā aktivitāte skolēniem vajadzēja izdomāt objektu, kas varētu realizēt mūsu pilsēta, skolēni zīmēja objektus, īstenoja savas idejas uz papīra. Vienā no tādam idejām bija piemineklis skolotājiem par viņu  darbu! Otrā aktivitāte bija ļoti aizraujoša un interesanta: Mairita, skolēnu klātbūtne, jauca ģipša masu ar ūdeni, lej traukā. Traukā skolēni atstāja sava plauksta nospiedumus.
Nodarbības beigās katrs skolēns sniedza atgriezenisko saiti par vismaz vienu lietu, ko viņi saprata ir jādara, lai kļūtu par mākslinieku. Bet mājās atnesa lielisku atmiņas dāvanu no nodarbības.

Pasākums tika organizēts Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja PKK A.Ivanova