No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu

izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Daugavpils 13.vidusskolas mērķis ir izglītot ne tikai skolas audzēkņus, bet arī attīstīt un pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci un zināšanas. Pateicoties Eiropas Savienības Erasmus + programmas projektam „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, tika organizēti profesionālas pilnveides kursi skolotājiem Itālijā, Florencē.

Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + progarammas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.

Daugavpils 13.vidusskola  sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis  - izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.
No 19. līdz 25.augustam Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja Tatjana Timošenko piedalījās Erasmus + programmas tālākizglītības kursos “Inspiring Healthy Lifestyle Habits to Students ”, bet Dace Vereba - “Environmental Education/Education for Sustainable Development in outdoor settings” Nikosijā (Levkosija) Kiprā. Kursos piedalījās skolotāji no Īrijas, Somijas, Vācijas, Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas.

Projekta pieteicējs Daugavpils 13. vidusskola
Projekta ilgums No 2018. gada 1. jūnija līdz 2019.gada 30. septembrim (16 mēneši)
Projekta mērķis Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1),  mācību mobilitāte skolu sektorā, projekta galvenie mērķi ir:
- Izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību;
- veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām;
Projekta apraksts Projekts tika izveidots  atbilstoši 2017/2018.-2020.2021 mācību gada skolas attīstības plānam. Kopā ir plānots realizēt 8 mobilitātes (braucienus). Pedagogi pilnveidos IT metodoloģijas izmantošanas pieredzi, kas sekmēs digitālo identitāti, papildinās skolas metodisko bāzi, uzlabos skolēnu mācīšanās mācīties kompetenci, nostiprinās veselīgu un drošu vidi skolā, kas ir pamats gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai skolas izaugsmei, cels savu meistarību metodikas jautājumos, pilnveidos esošo, atradīs jaunas sadarbības formas ar izglītojamajiem un vecākiem.   Sagatavošanās posmā un braucienā  uzlabosies svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, metodoloģijā, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem, jaunu kontaktu nodibināšana.  Pedagogi cels savu kvalifikāciju, iepazīsies  ar Eiropas kopienas un daudzveidīgajām  Eiropas izglītības sistēmām, uzzinās citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi.   Mūsu skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas un  skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība, izmantota iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un Latgales skolotājiem semināros vai atklātajās stundās. Mūsu projektā iegūtas prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.
Projekta izmaksas 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
-projekta kopējais finansējums – 17033,00 EUR ( septiņpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs eiro 00 centi);
-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2019. gadam) 20% apmērā –
  EUR 3406.60 EUR (trīs tūkstoši četri simti seši eiro 60 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā.
Projekta grupas mērķis Daugavpils 13. vidusskolas  8 pedagogi.
Projekta aktivitātes Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte.
Angļu valodas sagatavošanas kursi eksakto priekšmetu skolotājiem skolā.
Tālākizglītības kursi ārzemēs  (Ķiprā, Itālijā, Maltā, Dānijā, Horvātijā, Spānijā) 8 pedagogiem.
Jauno mācību materiālu aprobācija. 
Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātas stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.

 

Starptautiskā Erasmus+ K2 Stratēģiskās partnerības projekta “Skaņas apkārt mums („Sounds Around Us”) ietvaros no š.g. 20.maija līdz 25.maijam Daugavpils 13.vidusskolas skolēni un skolotāji (Anna Guževa, Zoja Semčuka un Jeļena Maskaļova) viesojās Apvienotājā Karalistē Rowan Gate sākumskolā. Tā  bija kārtējā un pēdējā  tikšanās, kurā piedalījās skolu sadarbības partneri no Polijas un Lietuvas. Vizītes tēma bija “Elektrība un skaņa”.

{gallery}../images/notikumi/2018_05_21_uk_erasmus/{/gallery}

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4A
Daugavpils
LV-5417

No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Tālr. 65436237 (direktore)
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine