Š.g. 22. martā notika pieredzes apmaiņas seminārs, APU programmas ietvaros “Atbildība kā skolas pamatvērtība”. Seminārā piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un pilsētas skolu APU komandas (Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola,  Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils 17.vidusskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola).

Semināru atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja un APU programmas koordinatore Marina Isupova, kura novēlēja darbīgu dienu. Direktore A. Skutele sveica ciemiņus un sniedza ieskatu skolas dzīvē.

8.a klases audzinātāja  I. Gurova  pastāstīja par skolēnu un vecāku anketēšanas  rezultātiem, kuros atspoguļojas aptaujāto izpratne par atbildību un tās sadalījumu  starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolu. Semināra  dalībniekiem bija iespēja arī izteikt savu viedokli un dalīties  savā skolas pieredzi.  Kl. audzinātāja I. Gurova pievērsās APU programmas ieviešanai savā klasē. Dalībniekiem tika piedāvāts 8.a  klases inscenējums, kurš atspoguļoja atbildības lielo nozīmi.
Katra  muzikālā kolektīva priekšnesums lika saprast, cik būtiski būt atbildīgam par saliedētību  kolektīvā un par dzīvi kopumā.

Matemātikas un informātikas skolotāja V. Jasinska pastāstīja par ierakstiem  uzvedības žurnālā un to apkopojumu, iespējamajām balvām.

Skolas psiholoģe, APU komandas vadītāja  J.Rabša iepazīstināja ar skolotāju un vecāku sadarbības iespējām, kuras sekmē atbildības veidošanu. Viņa stāstīja , kā APU programmas ietvaros darbojas uzvedības pozitīvie pastiprinājumi, kā arī  pārkāpumu novēršanas sistēma.

Semināra laikā darbā aktīvi iekļāvās arī citu skolu komandas, izteica savu viedokli. Piemēram, 16.vidusskola demonstrēja videofilmas par uzvedību skolā, kuras veidoja skolēni.

Semināra noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova apkopoja dalībnieku domas un idejas, kā arī izteica priekšlikumus turpmākai darbībai.

Paldies visiem, kas atbalstīja semināra rīkošanu!