Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada 4. janvāra līdz 31. martam īstenoja projektu latviešu un mazākumtautību skolu jauniešiem un karjeras konsultantiem (Rīga, Rēzekne, Daugavpils, Liepāja) sadarbībā ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem, lai kopā kliedētu mītus par zaļo dzīvošanu, izprastu bioloģisko produktu vērtību, popularizētu to jauniešu vidū.

Mūsu skolas 11.klases bērni Jūlja Pimanova, Edvīns Sadsovičs un Ņikita Kazakevičs piedalījās šajā projekta, iedziļinoties definīcijā “zaļā dzīvošana”. Lai skolēniem un jauniešiem radītu priekšstatu par zaļās dzīvošanas daudzajām šķautnēm, Eiropas Zaļo kursu, tā mērķiem un ietekmi uz sabiedrību un meža nozari stāstīja Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss. Viņš atzina, ka cilvēcei nevienā tās attīstības posmā nav izdevies dzīvot saskaņā ar dabu un, iespējams, šodien pasaule par to domā un rīkojas vairāk, nekā jebkad agrāk. Turklāt nevis izglītošana par klimata pārmaiņām būs izšķirošā, kas liks mainīties patērētājiem, bet gan cenu pieaugums un dārdzība.

Savukārt LLU profesors Aigars Laizāns skaidroja, kas ir bioekonomika un kā gudra un zinātnē balstīta bioresursu izmantošana palīdzēs zaļai dzīvošanai. Viņaprāt, tas ir vienīgais risinājums, kā cilvēcei izķepuroties no pusaudžu attīstības posma un pieaugt, turklāt aktīva darbība ir jāgaida ne tikai no valstu valdībām, bet katra planētas iedzīvotāja. Kopīgi ar lektoriem skolēni un pedagogi dalījās savos viedokļos, ko viņiem nozīmē zaļa dzīvošana. Bieži tika minēta lietderīga resursu izmantošana, atkritumu šķirošana, koku stādīšana, zaļo resursu taupīšana, veselīga ēšana, veselība, elektroauto izmantošana un dabai draudzīgu materiālu izmantošana. Kā skaidroja lektori, lielākā daļa no skolēnu minētajiem piemēriem norāda uz nepieciešamību mainīt sabiedrības uzvedību un pat atteikties no kādu preču un pakalpojumu patēriņa.

Attālinātajā nodarbībā “Medijpratība un kritiskā domāšana” žurnāla “Bioloģiski” redaktors Raivis Bahšteins aicināja nodarbības dalībniekus meklēt atbildi uz jautājumiem: Kāpēc produkcija no bioloģiskajām saimniecībām ir tīrāka, veselībai drošāka un dabai draudzīgāka? Kā atšķirt bioloģisko pārtiku? Kā nepakļauties zaļmaldināšanai? Nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veido reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radīt tā uzticamību. E. Koroņevskis dalībniekiem piedāvāja vairākas noderīgas brīvpieejas interneta saites, ko dalībnieki var izmantot gan digitālā satura, gan struktūras plānošanā, gan fotogrāfiju apstrādei un mājas lapas veidošanai.

Tas viss noderēja galamērķim – sataisīt mājaslapu bioloģiskajai saimniecībai. Priekš šī mērķa jaunieši devas uz Preiļiem uz saimniecību “Kivlenieki”, iepazinās ar saimniecības vēsturi, to darbību un nākotnes plāniem. Saimniecībai “Kivlenieki” ir liels potenciāls un ceram, ka skolēnu izveidotā mājaslapa palīdzēs popularizēt un attīstīt saimniecības darbību, kā arī popularizēt ilgtspējīgu dzīvesveidu vismaz vietēja kopienā.
Ielūkojies mājaslapā, ko izveidoja skolēni no mūsu Daugavpils 13.vidusskolas un Valsts ģimnāzijas. kivlenieki - Sākums (mozellosite.com)

Paldies skolēniem, kuri piedalījās un veltīja savu laiku šīm projektam. Paldies projektu organizētajiem un rīkotājiem par iespēju iesaistīties. Dzīvosim zaļi!