Pēc ilgā pārtraukuma pasākums “CITS BAZĀRS DAUGAVPILĪ” notika klātiene. Tās bija pirmais klātienes pasākums mūsu skolas SMU. Pirmā pieredze, un dažiem pirmais produktu pārdošanas gadījums. Pasākuma laikā skolēni reklamēja un mēģināja pārdot savu produktu.

SMU pasākumu CITS BAZĀRS vērtēja kompetenti žūrijas locekļi, tai skaitā uzņēmēji, novada domes pārstāvji, Swedbank pārstāvji un citas ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā pazīstamas un sevi pierādījušas personības.

Pasākuma laikā SMU bija iespēja pretendēt un iegūt tādas nominācijas kā:
1. Sociāli atbildīgs SMU
2. Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums
3. Labākā SMU pārdošanas komanda
4. Uz zināšanām balstīts SMU produkts/ pakalpojums
5. Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums
6. SMU biznesa potenciāls

Liels prieks un lepnums par mūsu 11.klases skolnieci Agnesi Leitāni, kura uzvarēja nominācijā SMU biznesa potenciāls. Agneses bizness ir ar roku darināmās piespraudes no pērlēm.

Visjaunākā mūsu skolas dalībniece bija Oļesja Lapkovska no 8.b klases. Neskatoties uz to, ka Oļesjai nav tāda mācību priekšmeta ka “Uzņēmējdarbības pamati”, viņa spēja veiksmīgi pārdod savu preci- paštaisītas ziepes.

Skolēni bija sajūsmā, ka tirgošana reāli notiek! Katrs SMU pārdeva savu preci, iedvesmojas, izanalizēja to, ko var uzlabot nākamreiz.

Paldies skolēniem, šīs bazārs parādīja to, ka jūs esat spējīgi vadīt savu biznesu, pārdod savu produktu. Novēlu attīstīties tālāk, veikt labojumus, meklēt jaunus tirgus, mēģināt jaunus biznesa modeļus!
Paldies skolotajiem, kuri atnāca un atbalstīja!

 

Informāciju sagatavoja izglītības karjeras pedagoģe Alīna Ivanova