Daugavpils 13. vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + progarammas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi

Projekta pieteicējs Daugavpils 13. vidusskola
Projekta ilgums No 2018. gada 1. jūnija līdz 2019.gada 30. septembrim (16 mēneši)
Projekta mērķis Erasmus + programmas pamatdarbības

Daugavpils 13.vidusskolas mērķis ir izglītot ne tikai skolas audzēkņus, bet arī attīstīt un pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci un zināšanas. Pateicoties Eiropas Savienības Erasmus +

Starptautiskā Erasmus+ K2 Stratēģiskās partnerības projekta “Skaņas apkārt mums („Sounds Around Us”) ietvaros no š.g. 20.maija līdz 25.maijam Daugavpils 13.vidusskolas skolēni un skolotāji (Anna

Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + progarammas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi

No 6.maija līdz 10.maijam Daugavpils 13.vidusskolas 8. klašu skolnieces A. Pašķeviča, S. Petrovska, D. Beļeviča un skolotāja V. Jasinska Erasmus+ programmas projekta „Ar saskarsmi pret atkarībām”

Daugavpils 13.vidusskola  sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis  - izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “ Skaņas apkārt mums” (“Sounds Around Us” Nr.2016-1-UK01 – KA219-024418_3 ) ietvaros