Daugavpils 13.vidusskolas pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšana

Ar 14.12.2018. direktores rīkojumu Nr. 1.30/206 izveidota pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija:

  • priekšsēdētāja Anna Guževa - d.v. izglītības jomā,
  • priekšsēdētājās vietniece Elita Saveļjeva - d.v. izglītības jomā,
  • locekle Irina Ņevedomska - d.v. audzināšanas jomā, arodbiedrības pārstāve.

Rīkojumu skat. šeit.

 

Daugavpils 13.vidusskolas pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas laika plānojums

 

Novērtēšanas posms

Laiks

Sagatavošanās posms

2018. gada 11. – 29.decembris

Stundu / nodarbību vērošana

2019. gada 7. janvāris – 1. aprīlis

Pedagoga pašvērtējuma iesniegšana

Līdz 2019. gada 15. aprīlim

Rezultātu apkopošana

Līdz 2019. gada 31. maijam