1. Izziņu izsniegšana pēc pieprasījuma.

2. Apliecību un atestātu dublikātu izsniegšana.

3. Ēdināšanas pakalpojumi (SIA "Latgales Optima")

4. Platības noma karsto dzērienu aparāta izvietošanai (SIA "Venden", 29.04.2020.)