Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2021/9
Iepirkuma priekšmets Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils 13.vidusskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021.gada 14.oktobris, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums JPG
 Pieteikums DOC
 Tehniskā specifikācija DOC
   
Paziņojums par pretendenta izvēli PDF