Iepirkuma identifikācijas numurs D13VSK2022/2
Iepirkuma priekšmets Elektroslēdzeņu ierīkošanas pakalpojuma iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 25.februāris, plkst. 17:00
   
Uzaicinājums PDF
 Pieteikums
DOC
 Tehniskā specifikācija  
   
Paziņojums par pretendenta izvēli PROTOKOLS   LĒMUMS