Nosaukums: Daugavpils 13. vidusskola

Veids: Vispārējās izglītības iestāde

Tips: Vispārizglītojošā vidusskola

LR IZM iestādes kods 271313

Reģistrācijas numurs 2713901135

Juridiskais statuss: Pastarpinātās pārvaldes iestāde

 

 

Daugavpils 13. vidusskola īsteno vispārizglītojošās izglītības programmas un vispārizglītojošās izglītības programmas ar padziļinātu mūzikas apmācību pamata un vidējās izglītības pakāpē.

Pakļauta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei. Skolas dibinātājs - Daugavpils pilsētas Dome.

Skolā tiek īstenotas sekojošas vispārizglītojošās mācību programmas:

 Pamatizglītības mazākumtautību programmas;

  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma.

Daugavpils 13.vidusskola ir mazākumtautību izglītības iestāde.

Skolā mācās 865 izglītojamie, strādā 84 pedagoģiskie darbinieki (2021./2022.m.g.).

Skolā ir vairāki mūzikas kolektīvi (kori, pūtēju orķestris, diksilends) - pastāvīgi konkursu, festivālu, skašu, Latvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieki un godalgotu vietu ieguvēji.