Daugavpils 13. vidusskolas direktore ir Andžela Skutele.

Dzimusi 1971.gada 18. janvārī, Daugavpilī.

1986.gadā pabeigusi Nīcgales pamatskolu, 1989.gadā - Špoģu vidusskolu. No 1989. līdz 1994.gadam studējusi Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē latviešu valodas un literatūras, un Latvijas kultūras vēstures specialitātē (profesionālais maģistra grāds). 1990.gadā strādājusi "Daugavpils Vēstnesis" redakcijā par korespondenti un tulku. No 1992.gada 1.septembra līdz 2000.gadam Nīcgales pamatskolā bijusi par direktores vietnieci audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāju, skolas muzeja veidotāju un vadītāju.

Kopš 2000.gada 1.septembra strādā Daugavpils 13.vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, izveidoja un vada skolas muzeju, pildīja bilingvālās izglītības koordinatora pienākumus.

2012.gada 28.decembrī kļūst par Daugavpils 13.vidusskolas direktori.

Studē Daugavpils Universitātes doktora studiju programmā "Valodniecība".