INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4A
Daugavpils
LV-5417

Saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (lietvede / ēkas un teritorijas uzraugs)

Tālr. 65436237 (direktore)
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk[at]gmail.com

 

Skolai iespējams nosūtīt vēstuli / pieteikumi / iesniegumu, izmantojot E-adresi.

E-adreses lietošanai nepieciešami eID, eParaksts vai eParaksts Mobile.

eParrakstiuzeadrese250x150pt

Norēķinu rekvizīti

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

NMR 90009737220

Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5401

AS "Citadele banka"

Konts LV13 PARX 0000 8500 62 460

Bankas kods PARXLV22

 

 

 


 Sakarā ar COVID19 ierobežojumiem, nepiederošām personām skolā atrasties aizliegts. Sava vizīte iepriekš ir jāsaskaņo.

 Apmeklētāju pieņemšana notiek saskaņā ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem (VIII nodaļa, 6.lpp.).

Personas viņām ērtā veidā iepriekš saskaņo savu vizīti, tieši sazinoties ar vēlamo kontaktpersonu vai ar skolas lietvedes starpniecību.

Vecāki un aizbildņi var sazināties ar klases audzinātāju.


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Amats Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas laiks Kabinets
Dežurants / naktssargs (skolas foajē) 28376584      
Direktore 65436237, 27520218 d13vsk@gmail.com  Vizīte jāsaskaņo iepriekš 7.kab.
Direktores vietniece izglītības jomā 65435028 d13vsk@gmail.com    Vizīte jāsaskaņo iepriekš 18.a kab.
Direktores vietniece audzināšanas jomā 65435028  d13vsk@gmail.com    Vizīte jāsaskaņo iepriekš 32.a kab.
Direktores vietniece mūzikas jomā  65435028 d13vsk@gmail.com    Vizīte jāsaskaņo iepriekš 3.a kab.
Direktores vietnieks informātikas jautājumos  65435028 d13vsk@gmail.com  Vizīte jāsaskaņo iepriekš 4.a kab.
Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā  65435028 d13vsk@gmail.com   Vizīte jāsaskaņo iepriekš  9.kab.
Sociālais pedagogs 65435028  d13vsk@gmail.com   Vizīte jāsaskaņo iepriekš 9.a kab.
Izglītības psihologs 65435028  d13vsk@gmail.com    Vizīte jāsaskaņo iepriekš 43.c kab.
Skolas māsa 65435028   d13vsk@gmail.com  Vizīte jāsaskaņo iepriekš 18.kab.
Lietvede 28376584 13.vs.lietvede@gmail.com Katru darba dienu:
plkst. 10.00-14.00
plkst. 14.30-16.00
1.stāvā