Vidusskolas kursu komplekti Daugavpils 13.vidusskolā

Noteikumi par kārtību un kritērijiem kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 10.-12.klasē 2021./2022.m.g.

Vidusskolas grozi

 

Daugavpils 13.vidusskolas iestājpārbaudījuma 10.klasē norises organizēšana un vērtēšanas programma

Norises laiks:

2021.gada 31.maijā plkst.12.00
2021.gada 2.jūnijā plkst. 9.30
2021.gada 14.jūnijā plkst. 9.30 (cits laiks – individuāli saskaņojot pa tālr. 65435028)

Kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis: kompleksi novērtēt 9.klases izglītojamo – pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai.

Kombinētā iestājpārbaudījuma uzbūve: iestājpārbaudījuma tests sastāv no 3 daļām – latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. 4.daļa –izglītojamajiem, kuri izvēlas komplektu ar padziļinātu mūzikas apguvi.

Kombinētā iestājpārbaudījuma daļas:

1.daļa – latviešu valoda

Zināšanas un pamatprasmes.

Saturs:

 1. Vārda darināšana
 2. Ortogrāfija
 3. Sintakse
 4. Morfoloģija
 5. Leksikoloģija

2.daļa – angļu valoda

Zināšanas un pamatprasmes.

Saturs:

 1. Valodas lietojums
 2. Atbilžu izvēle
 3. Leksikoloģija
 4. Ortogrāfija

3.daļa – matemātika

Zināšanas un pamatprasmes

Saturs:

 1. Nevienādības
 2. Algebriskas izteiksmes
 3. Ģeometriskas figūras
 4. Funkcijas
 5. Kombinatorikas elementi

4.daļa – izglītojamajiem, kuri izvēlas komplektu ar padziļinātu mūzikas apguvi un specializēto kursu instrumenta apguvē, papildus noteikta praktiskā pārbaude par priekšzināšanām šajā jomā atbilstoši valsts pamatizglītības standartam

Vērtēšana: iestājpārbaudījumu vērtē vērtēšanas komisija, par katru pareizi atzīmēto atbildi.
iegūst punktu, kopā var iegūt 30 punktus, papildus noteikta praktiskā pārbaude par priekšzināšanām mūzikas apguvē.